Transitievergoeding bij ontslag


De transitievergoeding is één van meerdere zaken die door de wet Werk en Zekerheid is ingevoerd.

De transitievergoeding is een uitkering van de werkgever aan de werknemer wanneer de werknemer ontslagen wordt. De Wet Werk en Zekerheid zorgde ervoor dat in  artikel 7:673 BW de transitievergoeding is ingevoerd. Daar is ook de hoogte ervan geregeld.

De werknemer heeft pas recht op een transitievergoeding na ten minste twee jaar dienstverband.

Slechts als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, vervalt het recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding is vrij besteedbaar. Op de bruto transitievergoeding mogen kosten voor outplacement en scholing ten behoeve van de brede maatschappelijke inzetbaarheid van de werknemer in mindering worden gebracht. Over het restant moet belasting worden betaald. 

De opbouw van de transitievergoeding is als volgt:

  • 1/3 van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst.
  • 1/2 van het maandsalaris per dienstjaar voor de periode na de eerste 10 jaar van de arbeidsovereenkomst.
  • Is de werknemer 50 jaar of ouder en langer dan 10 jaar in dienst, dan krijgt deze werknemer voor elk dienstjaar vanaf 50 jaar een vergoeding van 1 maand salaris per dienstjaar (overgangsregeling tot 2020).
  • De transitievergoeding bedraagt maximaal €75.000 of bij een hoger jaarsalaris maximaal dat hogere jaarsalaris.

Tot 1 januari 2020 geldt een overgangsregime: werkgevers met minder dan 25 werknemers in dienst en een slechte financiële positie hoeven bij het berekenen van de transitievergoeding alleen de dienstjaren na 1 mei 2013 mee te tellen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.