Tweede pijler pensioen


Het tweede pijler pensioen maakt deel uit van het driepijlersysteem. Pensioen valt onder de tweede pijler, omdat de werkgever hierin voorziet.

De werkgever keert zelf geen pensioen uit, maar hij regelt dat een pensioenuitvoerder dat zal doen. Wel draagt hij de premies af die hij afgesproken heeft of daarvoor nodig zijn. De werkgever betaalt niet altijd alle premies zelf. Meestal betalen de werknemers een eigen bijdrage. De werknemer is de gerechtigde op de pensioenuitkering vanaf zijn pensioendatum

Er zijn twee soorten werknemers:

  • werknemers in loondienst
  • (mede)eigenaren van een BV die bij hun eigen BV in loondienst zijn: DGA's

Er is vanuit de wet geen algemene verplichting voor een werkgever om aan zijn medewerkers (of zichzelf) pensioen toe te kennen. De werknemers hebben wel een verplicht pensioen als:

  • de werkzaamheden van het bedrijf vallen onder de reikwijdte van de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds
  • het in een CAO is opgenomen die voor de bedrijfstak geldt. De werkgever moet dan verplicht de in de CAO beschreven pensioenregeling treffen.

De meeste werkgevers hebben, ook als ze daar niet toe verplicht zijn, voor hun medewerkers één of andere vorm van pensioen geregeld. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.