Uitkeringshoogte


De (hoogte van de) premie en de uitkering van een AOV hangt af van een aantal premiebepalende factoren. Eén van deze factoren is de hoogte van de uitkering. De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan de mate van arbeidsongeschiktheid en wordt bepaald tijdens het schadetraject. Dit gebeurt aan de hand van een uitkeringstabel, ook wel het 7-klassensysteem genoemd. De uitkeringsdrempel bepaalt vanaf welke mate van arbeidsongeschiktheid een uitkering wordt uitgekeerd. 

De uitkeringstabel voor de private AOV ziet er meestal als volgt uit:

Mate van arbeidsongeschiktheid                                    Een uitkering van:
0 – 25%                                                                                 geen uitkering
25 -35%                                                                                 30% van de verzekerde jaarrente
35 – 45%                                                                               40% van de verzekerde jaarrente
45 – 55%                                                                               50% van de verzekerde jaarrente
55 – 65%                                                                               60% van de verzekerde jaarrente
65 – 80%                                                                               75% van de verzekerde jaarrente
80 – 100%                                                                             100% van de verzekerde jaarrente

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.