Uitkeringsovereenkomst


Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenovereenkomst waarbij de pensioenuitvoerder op basis van een bepaalde formule vaststelt op welk pensioen de deelnemer recht heeft (de aanspraak). De premie wordt afgeleid van de aanspraak. De Engelse benaming van de uitkeringsovereenkomst is Defined Benefit, vaak afgekort als DB.

We kennen de volgende uitkeringsovereenkomsten:

Bij een uitkeringsovereenkomst heeft de pensioenuitvoerder zowel het beleggingsrisico, het renterisico als het langlevenrisico op zich genomen. Hierdoor is de deelnemer verzekerd van een gegarandeerde aanspraak. Pensioenfondsen kunnen echter de aanspraken afstempelen als hun dekkingsgraad onvoldoende is.

Er gelden specifieke boekhoudkundige eisen aan de verwerking van een uitkeringsovereenkomst in de jaarrekening.

De uitkeringsovereenkomst is een van de drie soorten pensioenovereenkomsten. Naast de uitkeringsovereenkomst zijn dat de premieovereenkomst en de kapitaalovereenkomst

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.