Vereniging


Een vereniging is een verzameling personen (minimaal twee) die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben in een vereniging als rechtspersoon. Een bepaald doel is bijvoorbeeld het stimuleren van sporten via een sportvereniging. De ANWB is bijvoorbeeld ook een vereniging met als doel belangenbehartiging van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer.

Winst maken is niet verboden, mits deze extra opbrengsten ten goede komen aan het doel van de vereniging.
Het oprichten van een vereniging zonder tussenkomst van de notaris betekent dat de vereniging over een beperkte rechtsbevoegdheid beschikt. In dat geval zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

Andere ondernemingsvormen zijn de: 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.