Verzekeraar


Een verzekeraar is een onderneming die zijn bedrijf maakt van het sluiten van verzekeringen voor eigen rekening en het afwikkelen van die verzekeringen, zoals vermeld in artikel 1.1 van de Wet op het financieel toezicht

Een levensverzekeraar is een toegelaten aanbieder voor lijfrente- of pensioenverzekeringen. Een verzekeraar die pensioenregelingen uitvoert heeft, in tegenstelling tot een pensioenfonds, een winstoogmerk.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.