Wezenpensioen


Het wezenpensioen is één van de vier pensioensoorten die een werkgever met zijn werknemer overeen kan komen in de pensioenovereenkomst.

Wezenpensioen is een vorm van nabestaandenpensioen dat is bedoeld voor de kinderen (wezen) van de overleden ouder. Het wezenpensioen wordt na overlijden van de deelnemer uitgekeerd aan het kind / de kinderen. Het gaat vaak om een halfwezenpensioen (er is nog één ouder in leven). De hoogte van het wezenpensioen is gebonden aan fiscale maxima.

In de pensioenovereenkomst staat omschreven tot wanneer de pensioenuitvoerder het wezenpensioen uitkeert. De uitkering kan langer doorlopen (tot bijvoorbeeld uiterlijk het 27e jaar) als het kind studeert of als het arbeidsongeschikt is. Als beide ouders overleden zijn, krijgen de achtergebleven kinderen (volle wezen) meestal een dubbel wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt vrijwel altijd als periodieke uitkering verzekerd.

In de uitvoeringsovereenkomst staat omschreven of er sprake is van:

  • onbepaald wezenpensioen. Hierbij verzekert de pensioenuitvoerder wezenpensioen voor elke deelnemer aan de pensioenregeling. Het maakt hierbij niet uit of de deelnemer kinderen heeft of niet. Pas op het moment van overlijden van de deelnemer gaat de pensioenuitvoerder na of er kinderen zijn die volgens de omschrijving in het pensioenreglement in aanmerking komen voor een wezenpensioen;
  • bepaald wezenpensioen. Hierbij verzekert de pensioenuitvoerder alleen wezenpensioen voor kinderen die bij de pensioenuitvoerder aangemeld worden. Op het moment dat de deelnemer overlijdt, ontvangen alleen de aangemelde kinderen een wezenpensioen.
 

 

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.