WIA beoordeling


Na de periode van 104 weken loondoorbetaling bij ziekte (eventueel in combinatie met ZW) volgt een WIA aanvraag waarmee wordt beoordeeld of de werknemer recht heeft op een uitkering volgens de WIA. De werknemer die een WIA aanvraag heeft ingediend wordt gezien door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Gezamenlijk voeren zij de WIA beoordeling uit, die bepaalt of de werknemer aanspraak kan maken op een WIA uitkering. Als wordt bepaald dat het arbeidsongeschiktheidspercentage van de werknemer onder de 35% ligt is de werknemer een 35 minner. Een 35 minner heeft geen recht op een uitkering volgens de WIA.

De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld als volgt:

(maatmaninkomen -/- restverdiencapaciteit)/ maatmaninkomen.

Voorbeeld bij een maatmaninkomen van € 40.000,- en een door UWV bepaalde resterende verdiencapaciteit van € 20.000,-:

(€ 40.000,- -/- € 20.000,-)/€ 40.000,- = 50% arbeidsongeschiktheid.

Voor de bepaling van het maatmaninkomen geldt geen aftopping voor wat betreft de hoogte van het loon.

Als tijdens de beoordeling blijkt dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingezet voor de re-integratie van zijn werknemer, kan UWV hem een loonsanctie opleggen. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.