Z-score


De beleggingsprestaties van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen worden jaarlijks getoetst met behulp van de zogenoemde z-scores en performancetoetsen.

De z-score is een maatstaf die weergeeft wat de beleggingsresultaten van een pensioenfonds zijn ten opzichte van de resultaten van vooraf door het pensioenfonds gekozen benchmarks (normrendementen) die de beleggingsportefeuille van het fonds weerspiegelen. Deze kan fors verschillen per jaar én per pensioenfonds. Bijvoorbeeld omdat de gekozen benchmark niet is aangepast aan nieuw beleid, of omdat een pensioenfonds gedurende het jaar aanpassingen doet in de beleggingsmix. De z-score zegt daarom betrekkelijk weinig over goed of slecht beleggingsbeleid van een pensioenfonds.

Voor het bepalen van de ongecorrigeerde performancetoets worden de z-scores over een periode van 5 jaar opgeteld en gedeeld door de wortel van vijf. Deze ongecorrigeerde performancetoets moet bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds hoger uitkomen dan -1,28. Omdat het duidelijker en logischer is als een performancetoets van nul of hoger een positieve uitslag zou betekenen, is in 2007 besloten om bij de uitkomst van de ongecorrigeerde performancetoets 1,28 op te tellen. Bij een negatieve uitkomst van de performancetoets (p-toets <0) heeft een werkgever de mogelijkheid om, op basis van artikel 5 van het Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000, vrijstelling van verplichte deelneming in het betreffende bedrijfstakpensioenfonds te verkrijgen.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.