ZBO


Een werkgever die WGA eigen risicodrager (WGA eigen risicodragen) is wordt beschouwd als een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO). Hiermee kan een werkgever, net zoals het UWV, een sanctie toepassen in het geval dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer onvoldoende meewerkt aan re-integratie. Hiervoor is de werkgever gehouden aan de eisen die voortvloeien uit de Algemene Wet Bestuursrecht, zoals de plicht om de sanctie te motiveren, om bepaalde beslistermijnen in acht te nemen en om betrokkene de mogelijkheid te bieden bezwaar te maken.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.