Zekerheid voor verstrekking financiering


Een waarborg en mogelijkheid van dekking of onderpand in geval een debiteur zijn verplichtingen behorend bij een geldlening niet nakomt. Een voorbeeld van zekerheid is:

  • Woning
  • Verpande spaargelden