Zes kwaliteitseisen voor financiële dienstverleners


Bij een vergunningaanvraag toetst AFM financiële dienstverleners aan de volgende zes kwaliteitseisen:

Ook nadat de vergunning is verkregen moet een financieel dienstverlener aan deze eisen voldoen.

Op 7 februari 2015 is de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen in werking getreden. Deze wet bevat regels over het bonusplafond en de maximering van de ontslagvergoeding in de financiële sector. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.