Ziekmelding


Een werknemer kan zich ziek melden. De ene werknemer sneller dan de ander. Dit kan onder andere liggen aan verzuimbehoefte, verzuimgelegenheid of situationele arbeidsongeschiktheid. Er is een werknemer alles aan gelegen om te voorkomen dat er verzuim plaats vindt door te werken aan preventie.

Een  andere indeling in ziekmelden is gelegen in de oorzaak. Is de oorzaak een privé situatie of een werkgerelateerde situatie?

Een werknemer meldt zich volgens het verzuimprotocol van zijn bedrijf ziek bij de werkgever. In de eerste week van het verzuim dient de werknemer ziek gemeld te worden bij de Arbodienst of bedrijfsarts. De werkgever mag bij de ziekmelding niet vragen naar enige medische informatie en dat hoeft de werknemer ook niet te melden. Het gaat met name om de beperkingen die de werknemer nu ondervindt om zijn werk volledig te kunnen uitoefenen.

Na de ziekmelding gaan twee processen lopen:

1. de  loondoorbetaling bij ziekte of een claim op de ZW  (bij ziek uit dienst)

2. de re-integratiestappen volgens de Wet verbetering poortwachter.  Er vindt dan re-integratie plaats.

Op enig moment zal er ook sprake moeten zijn van een hersteldmelding.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.