Ziekteverzuim


Ziekteverzuim ontstaat zodra een werknemer verzuimt om te werken omdat hij daar door ziekte niet toe in staat is, en een ziekmelding doet. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt in Nederland al enkele jaren tussen de 3,5 en 4%. Werkgerelateerd verzuim zoals een arbeidsongeval komt beduidend minder vaak voor dan verzuim zonder oorzaak in de arbeidsomstandigheden, maar duurt doorgaans wel langer dan verzuim door niet werkgerelateerde klachten. Het meeste ziekteverzuim ontstaat niet op de werkvloer, maar thuis of op het sportveld. De werkgever heeft hier nauwelijks invloed op. Wel kan in het preventiebeleid van de werkgever aandacht worden besteed aan het voorkomen van verzuim. Zo kunnen er tijdens het preventief medisch onderzoek nuttige adviezen worden gegeven die de gezondheid van de werknemer bevorderen en daarmee het verzuim mogelijk verlagen. Een ander voorbeeld van beïnvloeden van niet-werkgerelateerd verzuim is het financieren van de griepprik of fitnessabonnement. Tijdens ziekteverzuim zijn werkgevers en werknemers verplicht om re-integratie te bevorderen.

Een werknemer heeft bij ziekte recht op een uitkering vanuit de Ziektewet of op loondoorbetaling. Deze loondoorbetaling kan worden verzekerd op een ziekteverzuimverzekering. De werkgever heeft in het verzuimbeleid onder andere de rechten en plichten van de werkgever en werknemer bij ziekte vastgelegd.

Onder de kosten voor verzuim valt niet alleen de loondoorbetaling van de zieke werknemer, maar ook indirecte verzuimkosten. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.