Ziektewet


De Ziektewet (ZW) is een werknemersverzekering. Sinds de invoering van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever  is de oorspronkelijke doelstelling van de Ziektewet gewijzigd. Het is een vangnet geworden voor zieke werknemers die geen werkgever (meer) hebben. Bijvoorbeeld voor uitzendkrachten, werknemers met een tijdelijk arbeidscontract, maar ook thuiswerkers, stagiaires, zieke werklozen en werknemers die tijdens periode dat de loondoorbetalingsverplichting geldt hun baan verliezen (bijvoorbeeld door faillissement over door een re-organisatie). Deze groep kenmerkt zich met name door 'ziek uit dienst'.

Werknemers die ziek uit dienst gaan hebben recht op een ZW-uitkering. Het recht, de hoogte en de duur van de uitkering moeten hierbij worden bepaald. 

De Ziektewet kent ook een regeling van nawerking: een werknemer die gezond uit dienst gaat en binnen 28 dagen ziek wordt, kan alsnog een beroep kan doen op de Ziektewet.

Sinds 2014 is de werkgever op grond van BeZaVa (financieel) verantwoordelijk voor ZW-uitkeringen aan bovengenoemde werknemers. Hiervoor betaalt de werkgever een premie aan het UWV. Een werkgever heeft de mogelijkheid om geen ziektewet premie meer te betalen en eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. 

Een uitkering uit hoofde van de Ziektewet is bovendien mogelijk voor werknemers die ziek zijn, maar in dienst blijven. Dit betreft werknemers waarvoor de werkgever bescherming heeft voor de loondoorbetalingsverplichting op grond van no risk ZW. Hiermee is de ZW ook een vangnet voor werkgevers, voor ziekte van die betreffende werknemers.

Na één jaar ziekte worden de werknemers door UWV beoordeeld tijdens de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.