Ziektewet eigen risicodragen


In de Wet financiering sociale verzekeringen is geregeld dat werkgevers de mogelijkheid hebben eigen risicodrager te worden voor de Ziektewet. Werkgevers worden dan risicodrager voor de werknemers voor wie geen loondoorbetalingsplicht bij ziekte geldt, zoals bijvoorbeeld werknemers die ziek uit dienst gaan. Een werkgever die eigen risicodrager is voor de Ziektewet hoeft geen gedifferentieerde premie aan het UWV te betalen. Als een (middel)grote werkgever na een periode van eigenrisicodragen weer terugkeert naar UWV, betaalt hij de terugkeerpremie Ziektewet

Een werkgever kan tweemaal per jaar, per 1 januari en 1 juli, eigen risicodrager worden voor de Ziektewet. De werkgever moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen: voor de verzuimbegeleiding moet hij zich laten bijstaan door een deskundige persoon of bedrijfsarts en de afspraken die over de verzuimbegeleiding zijn gemaakt, moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Bij de aanvraag moeten deze afspraken ook meegestuurd worden. Net als bij WGA eigen risicodragen geldt dat de werkgever in de drie jaar vóór de begindatum geen eigenrisicodrager mag zijn geweest. Ook hetzelfde is dat er geen verzekering nodig is om te voldoen aan de voorwaarden voor eigen risicodragerschap. Een verschil is echter dat voor eigen risicodragen Ziektewet sinds 2013 geen garantieverklaring nodig is.

Een eigen risicodrager is verantwoordelijk voor de uitvoering en de financiering van Ziektewetuitkeringen die tijdens het eigen risicodragerschap ontstaan. Een werkgever die publiek verzekerd is en eigenrisicodrager wordt, laat alle staartlasten achter bij UWV.

 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.