Zorginstituut Nederland


De overheid heeft de opzet om het toezicht op de kwaliteit in de zorg efficiënter te maken en te stimuleren dat de kwaliteit van de zorg verbetert.

Om dit te doen is Zorginstituut Nederland opgezet. 

Zorginstituut Nederland bevordert de kwaliteit van onze gezondheidszorg en adviseert over de inhoud van de verplichte zorgverzekeringen. Zodat elke burger toegang houdt tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten voor ons allemaal: niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk.

Takenpakket

  • Adviseren over en verduidelijken van het basispakket aan zorg
  • Bevorderen kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg
  • Systematisch doorlichten van het basispakket
  • Uitvoeren van de financiering van ZVW en Wlz
  • Adviseren over vernieuwingen in zorgberoepen en -opleidingen

Naamswijziging

Per 1 april 2014 is de naam van het College van Zorgverzekeringen (CVZ) gewijzigd in Zorginstituut Nederland.

Handhaving en toezicht

Partijen in de zorg zijn verplicht om aan het Kwaliteitsinstituut te rapporteren over de kwaliteit van de zorg.

Op basis van onder meer deze informatie doet het Kwaliteitsinstituut jaarlijks verslag over de toestand van de kwaliteit in de zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op handhaving van de kwaliteit in de zorg.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.