Zorgverzekeringswet


DeĀ Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die per 01-01-2006 in werking is getreden. De wet verplicht mensen, die op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de daarop gebaseerde regelgeving van rechtswege verzekerd zijn, zich krachtens een zorgverzekering te verzekeren of te laten verzekeren.

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.