Zuiver aanvaarden van een nalatenschap


Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap is een van de vormen van het aanvaarden van een nalatenschap. Het houdt in dat de erfgenaam het nagelaten vermogen van de erflater zonder beperkingen accepteert. Door zuivere aanvaarding wordt de erfgenaam met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor alle eventuele schulden uit de nalatenschap. Als de schulden niet kunnen worden voldaan uit de boedel van de overledene, komen de schulden voor rekening van deze erfgenaam. 

Een erfgenaam aanvaardt in ieder geval de nalatenschap zuiver las hij zich ernaar gedraagt. Dat houdt in dat als hij goederen verkoopt of bezwaart, dat hij dan zuiver heeft aanvaardt. 

Het ontruimen van een verzorgingsflat of het brengen van spullen naar de kringloop leiden niet tot zuivere aanvaarding. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.