ZW-uitkering


Na een ziekmelding kan de werknemer recht hebben op Ziektewet (ZW). Een werknemer die ziek uit dienst gaat valt niet meer onder de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Er is recht op een ZW-uitkering. Dit recht wordt beoordeeld door UWV, tenzij de (ex-)werkgever eigen risicodrager is voor de ZW.

De verzekerde (ex-)werknemer heeft recht op ZW als hij of zij ziek is voor 'zijn arbeid'. De hoogte van de ZW is 70% van (dagloon -/- nieuw loon). De maximale uitkeringsduur is 104 weken gerekend vanaf de eerste ziektedag. Daarna is er mogelijk recht op WIA.

ZW'ers die 52 weken ziek zijn worden opgeroepen door UWV voor een eerstejaars ZW beoordeling.

In de periode dat de verzekerde in de ZW zit is er de plicht om te komen tot passende arbeid. Op het moment dat er sprake is van ziekte in het tweede jaar is er een plicht om gangbare arbeid te accepteren, als dit gezien de medische beperkingen mogelijk is.

In de Wet Werk en Zekerheid is geregeld dat na 6 maanden WW alle arbeid als passend wordt aangemerkt. 

Relevante artikelen

  • Muis over: Toont verwante wiki's.
  • Dubbelklik: Ga naar de wiki.
  • Blauw: Beschikbaar na inloggen.
  • Groen: Maakt deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.
  • Rood: Maakt geen deel uit van jouw abonnement of een cursus die jij volgt.