Zwart geld circuit


Het zwarte geld circuit is een deel van de zogenaamde informele economie. Ofwel activiteiten, betalingen, transacties en daaruit voortvloeiende inkomsten of vermogen, waarbij niet voldaan wordt aan geldende wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld bij betalingen op het gebied van belastingen of sociale verzekeringswetgeving: het niet-opgeven van inkomsten.